Prva kreditna zavarovalnica

Več kot 20 let izkušenj

Zavarujemo terjatve
Vas skrbi, da vam kupec ne bo plačal dobavljenega blaga ali storitve?
Obstaja možnost, da gre vaš kupec v stečaj?
Razmišljate, kako naprej, če vaš kupec objavi prisilno poravnavo?
Terjatve so premoženje, zavarujte jih.
Zanesljivejši od tistih, ki jim zaupate.
Terjatev vam bo poravnala Prva kreditna.

Upravljamo z vašimi terjatvami

Redno izvajamo monitoring vaših kupcev. Pridobivamo ažurne finančne podatke, spremljamo objave o pričetku insolvenčnih postopkov, spremembah lastništva in vodstva, naslova, nazivov in medijske objave. Višino limita kritja, kolikor to dopušča boniteta kupca, sproti prilagajamo trendu vaše prodaje.

V primeru poslabšanja bonitete z namenom preprečitve oziroma zmanjšanja škode, upoštevaje resnost situacije, limit bodisi znižamo bodisi predlagamo uporabo dodatnih varščin. V skrajnem primeru limit ukinemo.

Nudimo vam strokovno asistenco, ki vključuje informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih, pravne nasvete, pomoč pri reševanju težav s plačili, kot tudi podporo pri pripravi reprograma ter pri izbiri optimalnega načina izterjave in izvajalca.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Prvi kreditni zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana