Informacije javnega značaja - aktualno | Prva kreditna zavarovalnica

Informacije javnega značaja - aktualno

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki je stopil v veljavo 17. 4. 2014, SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, objavlja informacije v skladu z 11. odstavkom 10a. člena.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.: Judita Svetin

Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov judita.svetin@sid-pkz.si ali preko navadne pošte na SID - Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani uprave SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

OSEBNO IME FUNKCIJA NASTOP FUNKCIJE PLAČA V EUR ODPRAVNINA VIŠINA NETO IZPLAČANIH PREJEMKOV V LETU 2018 V EUR
Sergej Simoniti predsednik uprave 1.1.2018 9.000 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 54,505
Denis Stroligo član uprave 1.1.2018 7.920 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 60,000
mag. Igor Pirnat član uprave 1.1.2018 7.920 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila 47,265

 

 

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta SID - Prve kreditne zavarovalnice d.d.

Člani nadzornega sveta niso prejeli nobenih izplačil ali prejemkov.

 

 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

 

FIRMA/OSEBNO IME SEDEŽ/KRAJ BIVANJA VRSTA POSLA DATUM SKLENITVE TRAJANJE POSLA POGODBENA VREDNOST EUR
Dobrodelno društvo Petka za nasmeh Na Herši 15, 1000 Ljubljana Donatorska pogodba 16.01.2019 Enkratno 3.000,00
Mint International, d.o.o. Dunajska 22, Ljubljana Pogodba o izvedbi izobraževanja 05.02.2019 do 5.12.2019 5.020,00

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana je, skladno s Pravilnikom o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, dne 9. 4. 2018, na podlagi poslovne uspešnosti za leto 2017, zaposlenim izplačala nagrado v višini 100 % povprečne obračunane bruto plače zaposlenega v PKZ za leto 2017.
Do sorazmernega dela nagrade ob koncu koledarskega leta so bili upravičeni delavci, ki so v obdobju, za katerega se nagrada izplačuje, opravljali poskusno delo, pripravništvo ali so bili neprekinjeno odsotni več kot tri koledarske mesece. Naštetim kategorijam delavcev se čas trajanja poskusnega dela oz. čas pripravništva oz. čas odsotnosti z dela ni štelo v osnovo za izplačilo sorazmernega dela nagrade.
Skupna višina realiziranega izplačila nagrade na podlagi poslovne uspešnosti je znašala 139.562,00 EUR.
Do izplačila nagrade po navedenem izračunu niso bili upravičeni delavci, ki imajo izplačilo nagrade drugače dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi. Skupni znesek teh izplačil je skupaj z izplačili odloženih zneskov nagrad znašal 33.097,00 EUR.

Izplačilo zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja

SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana (PKZ), je na osnovi Zakona o delovnih razmerjih, Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo Slovenije, Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter Pravilnika o plačah, drugih prejemkih in napredovanju v SID – Prvi kreditni zavarovalnici d.d., Ljubljana, na podlagi skupinske poslovne uspešnosti zaposlenim izplačala nagrado na osnovi kvartalnega spremljanja rezultatov poslovanja za skupinsko  uspešnost. Do variabilnega dela iz naslova skupinske uspešnosti niso upravičeni: uprava, delavci, zaposleni na podlagi individualnih pogodb ter pripravniki in delavci v času poskusnega dela. Delavci, ki so delali v delovnem času, ki je krajši od polnega, so upravičeni do sorazmernega deleža variabilnega dela iz naslova skupinske uspešnosti.

Skupna višina izplačila nagrade na podlagi poslovne uspešnosti 2018 je znašala  141.229,59 EUR, natančneje:

za 1. četrtletje 43.136,46 EUR (izplačilo dne 7. 6. 2018),

za 2. četrtletje 2018  54.713,65 EUR (izplačilo 7. 9. 2018) in

za 3. četrtletje 2018  43.449,48 EUR (izplačilo 7. 12. 2018).

Prava informacija je vredna več kot 100 novic

Prave informacije in koristni nasveti lahko pomembno vplivajo na razvoj vašega poslovanja. Bodite vedno na tekočem. Brezplačno se vpišite med prejemnike spletnih novic in prvi boste izvedeli o novostih, zanimivostih in o dogajanju na trgu.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA

To vprašanje je namenjeno preizkusu, ali ste uporabnik ali robot.

8 + 4 =
Rešite to enostavno matematično nalogo. Npr. za 1+3 vnesite 4.

Pogosta vprašanja

 • Kaj vključuje storitev zavarovanja terjatev?

  Storitev zavarovanja terjatev krije rizik neplačila kupcev, ki jim prodajate na odprt račun. Pri Prvi kreditni zavarujete terjatve, ki nastanejo pri prodaji blaga in storitev doma ali v tujini.

  Zavarovanje krije komercialne rizike, kot so prekomerna zamuda plačil in primeri insolventnosti (stečaj, prisilna poravnava), ter nekomercialne ali politične rizike.

  Zavarovanje terjatev vključuje ocenitev bonitete kupcev, oceni sledi odločitev o višini zavarovalnega kritja za posameznega kupca. Zavarovanje terjatev vključuje tudi upravljanje teh: stalno spremljanje kupca in prilagajanje ustrezne višine limita. V primeru nastanka zavarovalnega primera vam izplačamo zavarovalnino.

 • Zakaj zavarovati terjatve? Kaj pridobimo?
  • Varovanje pred finančno izgubo zaradi neplačila,
  • povečanje vaših prihodkov in dobičkonosnosti,
  • izboljšana kreditna sposobnost vašega podjetja in s tem
  • lažji dostop do financiranja.

  Banka namreč prepozna koristi zavarovanja podjetja:

  • zmanjšanje tveganja,
  • povečanje prihodkov in dobičkonosnosti,
  • zmanjšanje stroškov preverjanja kupcev,
  • zagotavljanje visokega nivoja upravljanja tveganj ter posledično
  • izboljšanje vaše bonitete.

  Zavarovanje terjatev vam omogoča varno prodajo na odprt račun (odloženo plačilo) brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali zagotoviti vaši kupci. V sklopu zavarovanja terjatev vam nudimo tudi pomoč pri reševanju težav s prekomernimi zamudami plačil (opomini, način izterjave ipd.) ter strokovno asistenco (pravni nasveti, informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih ipd.).

Kontakt

Davčna ulica 1 (južni vhod)
1000 Ljubljana

To prevent automated spam submissions leave this field empty.